FESTIVAL WAKE UP 2007 – 2012

WAKE UP je multižánrový hudební open-air festival, který pořádá OBČANSKÉ SDRUŽENÍ WAKE UP už od roku 2007. Od té doby se festival konal už pětkrát. Jedním z vrcholů festivalu byl rok 2010, kdy jsme pořádali festival v rámci projektu WAKE UP - ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS. Tento projekt byl podpořen a spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

O FESTIVALU

První ročník festivalu WAKE UP se konal v roce 2007 v areálu Louckého kláštera. Cílem zakladatelů festivalu bylo zaplnit mezeru v kulturní nabídce města Znojma a nabídnout hudebním fanouškům multižánrový festival. Od vzniku festivalu se na podiích festivalu představilo více než sto hudebních uskupení, DJs, ale i několik divadelních souborů. Snažíme se vybírat účinkující napříč hudebním spektrem, tj. od rocku, přes ska až po funky a pop. K zajímavým hvězdám festivalu patřila například kapela Gaia Mesiah, Vypsaná Fixa, J.A.R., UDG, P.S.H., Bow Wave, Sto zvířat, Toxique, Rybičky 48 a Skyline. Ze zahraničních hvězd se představili australští Dub FX, američtí Rocky Leon, britští Verra Cruz, maďarští Yellow Spots, němečtí Lola Angst a častými hosty jsou i kapely ze sousedního Rakouska. Významná část programu patří každý ročník znojemským kapelám, které se občanské sdružení snaží dlouhodobě podporovat a uvádět na scénu. Pátý ročník festivalu WAKE UP jsme uspořádali v areálu bývalého pivovaru v centru Znojma. Jednalo se o malý experiment, neboť jsme chtěli oživit zdi tohoto unikátního prostoru. Díky dispozicím bývalého pivovaru jsme mohli na festivalu vytvořit tři samostatné scény. Ducha festivalu dotváří oblíbené workshopy. Občanské sdružení WAKE UP pořádalo v uplynulých letech také několik menších hudebních akcí během roku.

O PROJEKTU WAKE UP - ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS

Čtvrtý ročník festivalu WAKE UP byl dosud největší a nejvýznamnější. Měli jsme příležitost spolupracovat s novými přáteli a partnery z Rakouska. Tak vznikl projekt WAKE UP - ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS. WAKE UP 2010 se konal 25. a 26. června v areálu Louckého kláštera. Na přípravách festivalu jsme tentokrát spolupracovali i s rakouskými partnery ze sdružení Kulturinitiative Weinsbergerwald. Proběhlo několik organizačních schůzek v Gutenbrunnu i ve Znojmě. Měli jsme tak možnost navázat a prohlubovat spolupráci a vyměnit si know-how s organizátory kulturních akcí v Rakousku, a přispět také ke spolupráci hudebníků z obou regionů. Celkově tento přeshraniční projekt významně napomohl zlepšení prezentace regionů a podpoře cestovního ruchu. Díky zvýšení povědomí o aktivitách partnerů a dalších zapojených subjektů očekáváme i do budoucna větší provázanost partnerských regionů a zvýšení návštěvnické výměny pořádaných kulturních akcí. Festivalu WAKE UP 2010 předcházela také soutěž začínajících kapel z regionu o účast na festivalu a dva večery techno warm-upu pro WAKE UP ve vybraných klubech v regionu. Po skončení festivalu bylo jako součást projektu vytvořeno 500 ks trojjazyčných prezentačních CD.

WAKE UP 2010 jsme oproti předchozím ročníkům rozšířili o plnohodnotnou techno scénu a umělecké aktivity založené na výtvarném umění a tzv. nových médiích. Díky finanční podpoře projektu WAKE UP - ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS bylo možné zařadit do programu čtvrtého ročníku festivalu interprety, kteří mají potenciál přitáhnout větší pozornost veřejnosti. Kromě populárních českých seskupení, jako jsou kapely JAR, Kurtizány z 25. Avenue, Toxique, Rybičky 48, Sto zvířat a další, jsme měli možnost pozvat také zahraniční hvězdy – polskou ska sestavu Akurat, slovenské Živé Kvety, rakouské The Eccos, britské Verra Cruz a britského performera DubFX. Festival díky těmto hvězdám, a také díky účinné propagaci prostřednictvím médií v rámci ČR i Rakouska, navštívili také rakouští hudební fandové. Z Rakouska přijela také populární skupina Rotation Index, která má rostoucí fanouškovskou základnu na obou stranách hranice. Festivalu se samozřejmě zúčastnili též naši partneři a jejich přátelé. Podařilo se nám tak opravdu uskutečnit zamýšlený „festival bez bariér“, přístupný fanouškům z obou stran hranic, který v našem regionu (tj. Znojemsko - Weinviertel - Waldviertel) zatím chyběl. Projekt byl podpořen a spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

vera_cruzJARDubFX

KONTAKT

Pavel Kovařík, předseda OS WAKE UP
t: +420 737 534 401, e: pavel.kovarik@wakeup.cz

Etwas vom Projekt WAKE UP – ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS

Der vierte Jahrgang des Musikfestivals WAKE UP war der grösste undbedeutungsvoll. Wir hatten die Möglichkeit mit neuen Freunden und Partner aus Östereich mitarbeiten. So hat der Projekt WAKE UP - ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS entstandt. WAKE – UP 2010 hat am 25 .und 26. Juni im Areal Loucky Kloster stattgefunden. Diesesmal haben wir auf der Vorbereitung mit ostereichischen Partner aus des Vereines Kulturinitiative Weinsbergerwald gearbeitet. Die organisatione Sitzungen waren im Gutenbrunn aber auch im Znaim.So haben wir uns gut kennegelrnt und wir hatten bessere Möglichkeit zum unsere Beziehung vertiefen. Bei dieser Sitzungen konnten wir auch know-how mit Organisatoren Kulturfestivalen im Östereich wechseln. Dieser Übergrenz -Projekt hat viel zum Tourismus im Region geholfen. Vor WAKE UP 2010 haben wir einen Wettbewerb organisiert. Das war ein Wettebewerb der beginnenden Musikgruppen aus den Region. Wer hat gewinnen, der hate Auftritt auf WAKE UP. Nach dem WAKE UP wurde als Bestandteil 500 Stücks presents CD in drei Sprachen hergestellt.WAKE UP 2010 haben wir um TECHNOSZENE und kunstliche Aktivitäten erweitern.

Dank finanzielle Unterstützung des Projekts WAKE UP - ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS wurde es möglich die bekannte Interpreten einladen, die der Potenzial zum viele Leute anlocken haben. Aus der tsechischen Gruppen geht um JAR, Kurtizány z 25. Avenue, Toxique, Rybičky 48, Sto zvířat und anderen. Dank diesem Geld konnten wir auch die Stars aus Ausland einladen – wie zum Beispiel polnische Ska-gruppe Akurat, slowakische Zive Kvety, östereichische The Eccos, britische Verra Cruz und britische Performer DubFX. Wir müssen auch sagen, dass aus Östereich auch die Gruppe Rotation kam, die die Fäns auf beide Seiten der Grenze hat.Dank diesen Musikstars hatte Festival gute Werbung aber auch dank Massmedien in Tschechischen Republik und Österreich. Das allen waren die Gründen, warum so viele Leute, nicht nur aus Tschechien sonder auch aus Östereich, kammen auf diesen Festival. Natürlich auch unsere Partners und ihren Freunden haben den Festival besucht. Wir hatten ein Ziel – „ Festival ohne Berrieren“ und das haben wir geschafft. Unsere Festival war zugänglich für alle Fäns aus beider Sieten der Grenze, der im unsere Region (das ist Znojemsko - Weinviertel - Waldviertel) bis jetzt gefehlt. Der Projekt wurde European Union unterstüzt und mitfinanziell von Europischen Fond für Region-entwicklung.

PROJECT WAKE UP - ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS

The fourth year of WAKE UP festival has been the biggest and the most important one yet. We had an opportunity to cooperate with new friends and partners from Austria. That is how the project WAKE UP - ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS was born. WAKE UP 2010 took place on June 25th and 26th in Louka Monastery areal. We collaborated with Austrian Kulturinitiative Weinsbergerwald association on it. The project helped to establish and deepen cooperation between musicians and cultural events organisators on both side of Czech and Austrian boarders. It also helped to create more room for presentations of regions and to support tourism in general.

Thanks to the financial support of EU we were able to invite more famous musicians, who managed to draw attention of the public, e.g. czech music groups JAR, Kurtizány z 25. Avenue, Toxique, Rybičky 48, Sto zvířat, and foreing interprets Akurat (Poland), Živé Kvety (Slovakia), The Eccos (Austria), Rotation Index (Austria), Verra Cruz (GB) and DubFX (GB). The project has been supported and co-financed by EU Europian Regional Development Fund.

WAKE UP - ROCK MEETS TECHNO ON THE BORDERS
Projekt byl podpořen a spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj